Events

Status fra KØF 2018 - Hvor langt er kommunerne med at implementere RPA?

Morten Hartmann giver kort status på sine drøftelser med Kommunerne om automatisering med RPA på årets Kommunaløkonomisk Forum.