Services

Persondata i øjenhøjde

12-10-2017
Den 25. maj 2018 afløses Persondataloven af Databeskyttelsesforordningen. Det er den, som bliver kaldt ”Persondataforordningen”. EY gennemgår nogle af udfordringerne man som lille eller mellemstor virksomhed kan stå overfor når man skal overholde den nye Persondataforordning, hvilken betydning det kan have for virksomhederne, samt hvordan EY kan assistere processen. Se mere her