Services

Kan vandskattesagen anvendes i varmesektoren – Skatterådet har taget stilling

12-06-2019
Når et varme- eller affaldsforbrændingsselskab overgår til skattepligt, skal selskabets aktiver værdiansættes til brug for det skattemæssige afskrivningsgrundlag. Jo højere skattemæssig værdi jo lavere betalbar skat vil påvirke taksterne. I et nyt bindende svar tager Skatterådet stilling til om vandskattesagen har indvirkning på varmesektoren. Vi dykker nærmere ned i det bindende svar og kommer med vores anbefaling. Læs hele artiklen her