Services

Closing Excellence

05-07-2017
Lige nu har de fleste store og mellemstore virksomheder lukket regnskabsåret. Mange har i processen oplevet områder, hvor rapporteringen bør forbedres - både i forhold til kvalitet, effektivitet og ressourceforbrug. Optimeringsprojekter bør planlægges nu, så de kan igangsættes umiddelbart efter sommerferien – ellers er det vores erfaring, at virksomheden ikke når at få forbedringer med i næste års rapporteringsproces. Henrik Jürgensen, Closing Excellence specialist, opridser vores anbefalinger.